Plan oszczędzania

Utrzymanie miasta w okresie letnim jest coraz droższe. W związku z tym został wdrożony program oszczędnościowy.

Koszty realizacji zadania „Utrzymanie terenów zielonych, dróg i ulic miejskich” są coraz większe. Ze względu na trudną sytuację budżetową miasta, została podjęta decyzja o wprowadzeniu oszczędności. Tak, by stan miasta utrzymać na odpowiednim poziomie, który zadowala mieszkańców postanowiono o przeorganizowaniu systemu oświetlenia ulic i chodników.

I tak oświetlenie miejskie będzie funkcjonować naprzemiennie. W Jarze Południowym oraz w jarze przy ulicy Turystycznej będzie świeciła co druga latarnia, w ciągu dróg: Al. Piłsudskiego oraz Al. Jana Pawła II również  co druga latarnia. Oświetlenie w Parku Zdrojowym oraz w ciągu ulicy Pszczyńskiej będzie wyłączane po godzinie 23:00.

Szacuje się, że oszczędności na rzecz utrzymania zieleni miejskiej wyniosą ok 200 tys. zł. miesięcznie.

foto.: Aneta Nowicka

 

Informacja ta jest żartem primaaprilisowym.