Wymieniali się doświadczeniami

Pod koniec marca w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju gościło pięciu nauczycieli z Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+

Jastrzębskie przedszkole zostało wybrane do udziału w projekcie z uwagi na realizację dobrych praktyk w zakresie stosowania nowatorskich metod w pracy z dziećmi opartych na wykorzystaniu ICT oraz Web 2.0. Podczas tygodniowego pobytu nauczycieli na terenie przedszkola wspólne podejmowano działania mające na celu realizację projektu „Enriching the Curriculum with ICT”.

Wizyta obejmowała m.in. wykłady oraz dyskusje w gronie nauczycielek na temat systemu edukacji w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, a także warsztaty dotyczące sposobów stosowania ICT oraz Web.2.0 w pracy z dziećmi. Nauczyciele obserwowali przygotowania i przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu, zajęcia z dogoterapii oraz z języka angielskiego, a także zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, które były przedmiotem dyskusji na kolejnych spotkaniach z gronem pedagogicznym.

W czasie wizyty gości z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii nie zabrakło dobrej zabawy. Pomysły i kreatywność gości wzbudzała radość wśród wychowanków przedszkola. Przedszkolaki z entuzjazmem uczyły gości zasad ulubionych gier i zabaw. Podejmowały też próby porozumiewania się w języku angielskim oraz hiszpańskim.

W ramach zapoznania gości z historią, kulturą oraz tradycją Polski nauczyciele zwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach, Pszczynę oraz Kraków. Wizyta trwała od 27 do 31 marca 2017 r.

foto: Anna Urbasik