Stowarzyszenia zwykłe od 20 maja 2016 r. uzyskują środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Aby otrzymywać darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami, stowarzyszenie zwykłe musi być zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenia zwykłe utworzone na starych zasadach, chcące skorzystać z nowych możliwości finansowania działalności, muszą przerejestrować się. Dopiero po uzyskaniu stosownego wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu, będą mogły korzystać z darowizn.

Otrzymane środki mogą zostać, zgodnie z umową darowizny, przekazane na określony cel lub cele, odpowiadające zapisom regulaminu działalności.

Darczyńca ma możliwość odliczenia darowizny przy rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym. Obdarowujący musi zrobić przelew na rachunek bankowy obdarowanego, w przeciwnym wypadku nie będzie mógł skorzystać z odliczenia. Należy pamiętać, że w przypadku osób fizycznych próg wynosi maksymalnie 6% dochodu, a w przypadku osób prawnych – do 10% dochodu.