Trwa realizacja programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017. W związku ze zbliżającym się naborem mikrograntów dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych, zaplanowano trzy spotkania animacyjne.

Spotkania dla wszystkich zainteresowanych odbędą się w następujących terminach:

Katowice:

  • 6 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Błękitnej, w Gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46;
  • 11 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Młyńska 5 lub ul. Kopernika 14.

Częstochowa:

  • 19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Al. Najświętszej Maryi Panny 24.

Zgłoszenia należy dokonać na adres: ramza@slaskielokalnie.pl, najpóźniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Spotkania poprowadzi Marcin Stempniak – animator lokalny programu FIO-Śląskie Lokalnie 2017, przedstawiciel współoperatora programu – fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA.