Ceny wody i ścieków na dotychczasowym poziomie

Kolejny rok z rzędu ceny wody i ścieków pozostaną na dotychczasowym poziomie. Klienci Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. nie zaznali podwyżek od 2013 roku.

Jesteśmy dumni, że udaje nam się oferować mieszkańcom usługi najwyższej jakości w cenach, które należą do najniższych w regionie – podkreśla Tadeusz Pilarski, prezes zarządu JZWiK.

 

Taryfa obowiązująca od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.


 

Wysokość cen za dostarczoną wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto z VAT
 

 

1 Wszystkie grupy taryfowe odbiorców Cena za dostarczoną wodę 3,99 4,31 zł/m3

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto z VAT
 

 

1 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne  zapotrzebowania na wodę do 2,5m3/godz. Stawka opłaty abonamentowej 12,15 13,12 zł/miesiąc
2 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne  zapotrzebowania na wodę powyżej 2,5m3/godz. do 6,3m3/godz. Stawka opłaty abonamentowej 19,12 20,65 zł/miesiąc
3 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne  zapotrzebowania na wodę powyżej 6,3m3/godz. do 25m3/godz. Stawka opłaty abonamentowej 53,43 57,70 zł/miesiąc
4 Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne  zapotrzebowania na wodę powyżej 25m3/godz. Stawka opłaty abonamentowej 123,09 132,94 zł/miesiąc
5 Odbiorcy korzystający z Internetowego Biura Obsługi Klientów – rozliczani wg wodomierza głównego Stawka opłaty abonamentowej 10,90 11,77 zł/miesiąc

 

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
netto z VAT
 

 

1 Wszystkie grupy taryfowe odbiorców Cena za odprowadzane ścieki 5,99 6,47 zł/m3

 

fot. arch. JZWiK