Fundacja Poland Business Run zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnością ruchową, zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego do zgłaszania wniosków. Dokumenty można nadsyłać w terminie do 28 kwietnia 2017 r. Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnością ruchową, w tym także tym po amputacji.

Fundacja Poland Business Run organizuje już po raz szósty sztafetowy bieg biznesowy. Odbędzie się on 3 września, w takich miastach jak: Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, Warszawa, Wrocław, Gdańsk. W tych miejscowościach wystartują pracownicy rożnych firm, aby pomóc osobom niepełnosprawnym.

Środki uzyskane dzięki biegowi zostaną przeznaczone na zakup protez lub innego zaopatrzenia ortopedycznego. Zebrane fundusze będą mogły zostać wykorzystane także na dofinansowanie rehabilitacji i konsultacji psychologicznych dla podopiecznych fundacji.

Aby uzyskać wsparcie, należy zostać podopiecznym Fundacji. Wystarczy wysłać pocztą komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami, które można znaleźć na stronie www.polandbusinessrun.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 504 485 979.