Ruszył nabór na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 50+. Rekrutacja rozpoczyna się już w kwietniu. Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+.

O dotacje mogą się starać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria

* ukończyły 50 rok życia,
* zamieszkują na terenie woj. śląskiego,
* są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
* nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Wysokość dotacji

W ramach projektu można otrzymać 2 rodzaje wsparcia:

  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) w wysokości 25 088,94
  • podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 2000 zł co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności

Termin składania dokumentów:

Od 07 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na str. www: http://e-fundacja.pl/