Informacja o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w województwie śląskim w terminie 29 maja 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacji dotyczących konkursu udziela Katarzyna Błaszczyk-Domańska pod nr tel. 32/20 78 356. Niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie http://ngo.slaskie.pl/