Rozmawiali o transgranicznej współpracy

Trwa realizacja projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, który jest dofinansowany w ramach Programu  INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. W ramach projektu przedstawiciele naszego miasta wraz z partnerami z Karviny i Havířova spotkali się w Ambasadzie RP w Pradze, by rozmawiać o transgranicznej współpracy.

To tutaj zorganizowana została międzynarodowa konferencja pn. Potencjał turystyczny regionów poprzemysłowych szansą zmiany wizerunku i charakteru polsko-czeskiego pogranicza na przykładzie współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński Havířov – Jastrzębie-Zdrój – Karvina.

 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Grażyna Bernatowicz, szczególnie zainteresowana była naszym projektem rewitalizacji starej łaźni Moszczenica. Ambasador podkreślała, że współpraca transgraniczna na poziomie samorządowym jest wzorcowa i, jak dodała, bardzo efektywna.

 

 

logo_unia

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński”.