Szkolenie dla wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia 2017 r.; rejestracja od godz. 8.30 w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

Zakres szkolenia:

  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku,
  • kwalifikowalność kosztów.

Termin zgłoszeń: do 13 kwietnia do godz. 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na str. www organizatora: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,984,zapraszamy-przedstawicieli-duzych-przedsiebiorstw-na-kolejne-szkolenie-1-2-poiis-2014-2020.html