Razem rozwijamy Park Zdrojowy!

Park Zdrojowy jest wizytówką Jastrzębia-Zdroju. Miasto chce rozwijać ten obszar, dlatego została przygotowana ankieta mająca na celu poznanie oczekiwań mieszkańców.

Miasto Jastrzębie-Zdrój przymierza się do składania wniosków o dofinansowanie projektów pn.:

  1. „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;
  2. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Prosimy  o wypełnienie ankiety – jest ona całkowicie anonimowa – zebrane dane posłużą wyłącznie do opracowania zbiorczego raportu. Na podstawie wyników badania będą planowane i realizowane działania, zmierzające do uczynienia Parku Zdrojowego bardziej atrakcyjnym miejscem wypoczynku i kontaktu z kulturą i sztuką oraz rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III, poprzez nadanie mu nowego charakteru.

Wersja elektroniczna ankiety znajduje się pod adresem:

https://parkzdrojowy.webankieta.pl/

Można również wypełnić ankietę w wersji papierowej i złożyć w kancelarii Urzędu Miasta (odpowiedzi prosimy udzielać poprzez zaznaczenie krzyżykiem „X” odpowiednich opcji) do środy, 19 kwietnia, do godziny 12.00. Pobierz kwestionariusz

Będziemy wdzięczni Państwu za pomoc przy wykonywaniu badań.

 

fot. Agata Krypczyk