Uczniowie decydują jak wydać pieniądze

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych decydują, w jaki sposób rozdysponować 3 tys. zł, które otrzymają poszczególne placówki w ramach budżetu partycypacyjnego. Propozycje zadań można składać do 14 kwietnia w sekretariatach szkół.

Zadania muszą być zrealizowane do 31 sierpnia, dotyczyć szkoły lub terenu należącego do szkoły, a ich koszt nie może przekraczać 3 tys. zł – wyjaśnia prezydent miasta Anna Hetman.

 

Wnioski do budżetu partycypacyjnego mogą składać uczniowie przy poparciu co najmniej 15 osób z tej samej lub innej klasy. Następnie będą one weryfikowane pod względem formalnym i głosowane przez społeczność szkolną. Zadanie, które uzyska największą liczbę głosów, zostanie zakwalifikowane do realizacji. A ciekawych pomysłów i godnych uwagi inicjatyw młodym ludziom nie brakuje.

 

We wrześniu planujemy zorganizowanie festiwalu szkolnych budżetów obywatelskich. Będzie to okazja, aby zaprezentować efekty wykonanych zadań w formie zdjęć, prezentacji lub filmów – podsumowuje prezydent Anna Hetman.

 

Obecnie pani prezydent spotyka się z młodzieżą i tłumaczy zasady szkolnego budżetu obywatelskiego. Podczas spotkań uczniowie mogą się również dowiedzieć, skąd biorą się pieniądze w miejskiej kasie, na co są wydawane i jakie kwoty pochłaniają inwestycje, remonty i utrzymanie miasta.

 

Budżet szkolny ma zachęcić uczniów do udziału w dużym budżecie obywatelskim.

 

fot. Agata Krypczyk