Pociąg profilaktyczny w Czechach otwarty dla jastrzębskiej młodzieży

Jastrzębscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział programie z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanym w partnerskim mieście Karwina, w którym obecnie stacjonuje specjalnie przygotowany, profilaktyczny pociąg Revolution Train.

Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju od dłuższego czasu współpracuje z swoim odpowiednikiem po czeskiej strony granicy. Dzięki tej współpracy powstał wspólny projekt pn. „Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM z Jastrzębia-Zdroju z MP Karvina”.

W jego ramach 20 i 21 kwietnia około 300 uczniów z jastrzębskich placówek oświatowych uda się do Karwiny, aby wziąć udział w tym niecodziennym, a jednocześnie bardzo popularnym w Czechach i Niemczech programie prewencyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanym w antynarkotykowym pociągu Revolution Train. Jastrzębie-Zdrój, jako pierwsze miasto w Polsce prowadzi w podległych placówkach oświatowych ten właśnie program. W ubiegłym roku Revolution Train odbył 3 trasy, w tym jedną w Niemczech. W ich trakcie odwiedził łącznie 25 miast, uzyskując pozytywne opinie uczniów, nauczycieli i ekspertów. Liczba zwiedzających pociąg na koniec 2016 roku wyniosła ponad 26 000 osób.


 

Rozwijająca się współpraca Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w Karwinie, częste kontakty zadaniowo – projektowe zapoczątkowane spotkaniami branżowymi realizowanymi w ramach poszczególnych edycji projektu „Polsko-czeskie spotkania branżowe” owocują coraz większą liczbą wspólnych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

logo_unia

Zadanie „Pociąg edukacyjny REVOLUTION TRAIN” realizowane jest w ramach projektu pn. „Łączność ponad granicami – zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM z Jastrzębia-Zdroju z MP Karvina” ubiegającego się o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska .