Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

Pomiędzy miastem Jastrzębie-Zdrój a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została zawarta Umowa dotacji Nr 170/2017/25/MN/zs/D na realizację zadnia pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017”. 

Dofinansowaniem zostanie objętych 16 uczniów Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, którzy w okresie 29.05.2017–11.06.2017 r. będą przebywali na „zielonej szkole” w Międzybrodziu Bialskim.

Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 8 000,00 zł.

 

 

 

WFOŚiGW2