Konferencja Kadr Oświaty

20 kwietnia o godz. 8.30 w Jastrzębiu-Zdroju rozpocznie się pierwsza z cyklu Subregionalna Konferencja Kadr Oświaty dla Subregionu Zachodniego.

Zakres tematyczny konferencji będzie dotyczył prawa oświatowego z uwzględnieniem odpowiedzialności prawno-karnej dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w świetle ostatnich zmian w systemie edukacji.

Temat omówią: Piotr Gomola, praktykujący sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku oraz Grażyna Bagińska-Rojek, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku. Przedstawione zostaną również korzyści wynikające z nowego okresu programowania w ramach EFS z uwzględnieniem dotacji rozwojowych dla szkół, które omówi Jarosław Wesołowski, dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto przewidziano szereg warsztatów, odpowiadających na zgłaszane przez nauczycieli zapotrzebowanie tematyczne, wśród nich: jak stworzyć i zrealizować projekt na miarę europejskiej szkoły, język migowy w szkołach – wartość dodana projektów europejskich. W ramach oferty, zaprezentowanej podczas konferencji, można również wybrać nieco bardziej odprężające warsztaty: plastyczno-florystyczne wyzwalacze twórczości, warsztaty z gliną wspierające motoryczny rozwój ucznia w różnym wieku.

17862357_1868556593170455_298201317387236006_n

Uczestnicy wydarzenia to dyrektorzy i nauczyciele, a wśród nich także osoby odpowiedzialne za projekty unijne w szkołach.

Konferencję organizuje EBI ASSOCIATION we współpracy z Instytucją Szkoleniową BLUEFORM. Wydarzeniu patronują: członek zarządu województwa śląskiego Kazimierz Karolczak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku oraz Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

17862431_1868556729837108_468900909946895869_n 17862472_1868556693170445_4903203510993581268_n 17903794_1868556839837097_2212894312791360805_n