Miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowuje się do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na platformie konsultacyjnej przeprowadzane są aktualnie konsultacje.

W ramach realizacji projektów, planuje się zakupić sprzęt oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, który wykorzystywany będzie w celach edukacyjnych przez uczniów danej placówki. Ponadto w jednej ze szkół, zostanie przeprowadzony remont jednej z pracowni. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem zaplanowanych działań i wypełnienia ankiet, które zamieszczone zostały na Platformie Konsultacji Społecznych.