Sukces uczniów Technikum nr 5 w ZSZ

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przy udziale Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadził w 5 kwietnia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej półfinał międzyszkolnego etapu konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”.

Konkurs skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach związanych z budownictwem. Uczestniczyły w nim dwuosobowe drużyny uczniów ze szkół z Rybnika, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Żor oraz Jastrzębia-Zdroju.

 

Zespół Szkół Zawodowych reprezentowali uczniowie klasy I Technikum nr 5 – Bartosz Sitek i Kamil Żegolewski. Drużyna zajęła III miejsce, co należy uznać za duży sukces, a w perspektywie następnych konkursów jako szansę na zwycięstwo. Uczniów do konkursu przygotował kierownik praktycznej nauki zawodu, Janusz Toborowicz.

 

Inf. i zdjęcia ZSZ