Spotkanie informacyjne – EFS-owe śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i miejsce szkolenia:

Termin: 25 maja 2017 r.
Godziny szkolenia: 10:00-13:00

Miejsce: Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 3, Urząd Miasta w Rybniku
Tematyka szkolenia: 

Przybliżenie możliwości pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020
  • Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój
  • Szczegółowe omówienie tematyki pozyskiwania oraz realizacji projektów z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020

W związku z powyższym aby maksymalnie dopasować stopień problematyki do oczekiwań odbiorców, spotkania będą składać
się z dwóch zasadniczych modułów:

  • horyzontalnego: prowadzony przez specjalistów sieci PIFE
  • szczegółowego: prowadzony przez pracowników IZ RPO WSL

 

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpirybnik@oddzial.fgsa.pl

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością  prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. (telefonicznie 32/423 70 32 lub mailowo: lpirybnik@oddzial.fgsa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/efs_owe_slaskie___szanse_i_wyzwania_w_pozyskiwaniu_oraz_realizacji_projektow_z_europejskiego_funduszu_spolecznego25517