Spotkanie z Uniwersytetem III Wieku

W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Wrzosowej 12 A będzie można porozmawiać z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 kwietnia, w godzinach od 15.00 do 16.30.

Tematem spotkania będzie przybliżenie uczestnikom bogatej oferty działań Uniwersytetu, jego głównego celu, którym jest ustawiczne kształcenie osób starszych. Podczas spotkania zostaną poruszone też inne kwestie, jak:

 

– 15 lat działalności edukacyjno-dydaktycznej Uniwersytetu,

– rozwój zainteresowań oraz umiejętności seniorów,

– możliwości rozwoju wewnętrznego oraz wpływ ciągłej edukacji na osoby starsze,

– zakres oferowanych zajęć dla słuchaczy (np. lektorat języka angielskiego, informatyka, malarstwo czy gimnastyka ogólnousprawniająca),

– współpraca międzypokoleniowa z dziećmi i młodzieżą.

 

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w spotkaniu i poznania atrakcyjnej oferty skierowanej dla seniorów.