Przekaż 1% jastrzębskiej organizacji

Podatnicy kolejny raz mają możliwość zdecydować, której z jastrzębskich organizacji pożytku publicznego przekażą 1% podatku.

Jak przekazać 1% podatku? To bardzo proste.

Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT) za 2016 rok, w tym pozycję „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisując:

numer Krajowego Rejestru Sądowego,

kwotę – 1%  podatku dochodowego należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Formularz zeznań rocznych  zawiera rubrykę zatytułowaną „Informacje uzupełniające”. W rubryce tej można wskazać konkretny cel, na jaki ma zostać przeznaczony 1% podatku. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże 1% podatku dla wskazanej organizacji.

 

LISTA JASTRZĘBSKICH ORGANIZACJI

0000001575 JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE
0000001767 „BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE”
0000002790 TOWARZYSTWO „SPRAWNI INACZEJ”
0000003024 KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU
0000003038 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ
0000003272 STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU
0000003483 JASTRZĘBSKA UROLOGIA
0000012970 HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
0000114401 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ-SZKÓŁKA PIŁKARSKA „MOSIR” JASTRZĘBIE
0000148945 „POMOCNA DŁOŃ”
0000291970 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY”
0000293995 „FUNDACJA PRO ANIMALS – NA POMOC ZWIERZĘTOM”
0000330629 PRO FUTURO
0000364436 „FUNDACJA OGNIWO”
0000603853 LUDOWY KLUB SPORTOWY „GRANICA” RUPTAWA
0000190280 OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” Śląskie – „Wigor” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor” Jastrzębie-Zdrój), lub  Śląskie – „Iniemamocni„ (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni „ Jastrzębie-Zdrój)
0000225587 POLSKI CZERWONY KRZYŻ z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju
0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające” dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju