Przyznano dotacje

Zostały przyznane dotacje na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2017.

Otrzymały je następujące organizacje pozarządowe:

 

  1. Stowarzyszenie „Projekt Dziesiątka” – tytuł zadania publicznego: Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych wspomagających rozwój i uzdolnienia dzieci i młodzieży „Na szlakach Beskidu Śląskiego” – 1 900,00 zł.
  1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” – tytuł zadania publicznego: „Piękno przyrody w 3D” – 1 850,00 zł.
  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej– tytuł zadania publicznego: „Zwariowane lato z Pipi 2017”– 6 700,00 zł.

 

Łącznie na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji na rok 2017 przyznano 10 450,00 zł.