Sesja Rady Miasta

27 kwietnia odbędzie się IX sesja zwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie IX sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołów z VII i VIII Sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Projekty strategiczne.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2016 rok:

– Kultury i Sportu,

– Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie obrad Sesji.