Matury rozpoczęte

721 absolwentów jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych przystępuje dziś do egzaminu dojrzałości.

Maturę rozpoczyna 380 absolwentów jastrzębskich liceów oraz 341 uczniów techników.


 

Maturzyści o godz. 9.00 rozpoczęli pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Absolwenci oprócz polskiego, obowiązkowo muszą przystąpić jeszcze do dwóch pisemnych egzaminów – z języka obcego oraz z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też napisać minimum jeden pisemny egzamin z grupy tzw. przedmiotów do wyboru na rozszerzonym poziomie, a także podejść do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.