Od 8 do 26 maja przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach (siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla Programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców woj. Śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.  Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.