Drogowcy wracają na ul. Mazowiecką

Rusza remont ul. Mazowieckiej. Zakres robót obejmie wymianę krawężników drogowych, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 950 mb.

W pierwszym etapie (10 maja – 19 czerwca) wykonywana będzie przebudowa odcinka ul. Mazowieckiej od ul. Podhalańskiej do skrzyżowania z ul. Pomorską. Odcinek zostanie wyłączony z ruchu, a objazd będzie poprowadzony ulicami: Łowicką, Arki Bożka i Podhalańską. W tym czasie na ul. Pomorskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

 

W drugim etapie prace obejmą przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Pomorską do wjazdu na parking przy budynku banku. Podczas robót odcinek ten będzie wyłączony z ruchu, a objazd będzie odbywał się ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

 

W trzecim etapie przebudowa ulicy będzie prowadzona na odcinku od wjazdu na parking przy budynku banku do skrzyżowania z ul. Łowicką. Trasa objazdu poprowadzona będzie ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

 

W czwartym etapie przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Łowicką wraz ze skrzyżowaniem w kierunku al. Piłsudskiego. Objazd poprowadzony będzie ulicami: Śląską, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

 

fot. Maciej Gucik