Miasto i JSW podpisały porozumienie. Oferuje praktyki i pracę

Najlepsi uczniowie Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 będą mogli liczyć na pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Porozumienie między miastem i spółką dotyczące współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych oraz zatrudnienia absolwentów szkół zostało zawarte 9 maja w Urzędzie Miasta.

Chcemy zapewnić kadrę największemu pracodawcy w mieście. Świadomość, że obrany kierunek kształcenia daje pewność pracy w przyszłości jest bardzo ważna, stąd działania ze strony miasta – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018. Obejmuje ono przede wszystkim współpracę w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych dla uczniów kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, ślusarz, elektryk, górnik eksploatacji podziemnej.


Jednym z naszych filarów jest zapewnienie kadry wysokokwalifikowanej. Zależy nam, aby wszystkim młodym ludziom dać wizję, że bez ich wkładu spółka nie będzie funkcjonowała – podkreśla Daniel Ozon, p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

 

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w JSW. Na pracę mogą liczyć najlepsi w nauce absolwenci, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

fot. Aneta Czarnocka-Kanik