Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym”.

Celem konkursu jest wzmocnienie zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym. Oferty należy składać do 31 maja 2017 roku.

Rodzaj zadań:

  • organizacja kampanii społecznych, seminariów, konferencji, sesji i warsztatów ukierunkowanych na tematykę zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym,
  • realizacja programów informacyjno – edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób w wieku senioralnym z zaburzeniami psychicznymi,
  • upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach psychicznych poprzez: publikacje (w tym multimedialne), druk ulotek, informatorów,organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, festynach, konkursach, wystawach, warsztatach dotyczących promocji i ochrony zdrowia psychicznego.
  • organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego,
  • prowadzenie działań informujących o dostępnej w województwie śląskim pomocy dla osób w wieku senioralnym będących w stanach kryzysu psychicznego.

 

Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach ww. konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza kwotę: 50 000,00 zł.

Źródło: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=818&id_menu=645