Niebieskie stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych

W związku ze zmianą przepisów do 30 czerwca 2017 r. zarządcy dróg powinni dostosować stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych do nowych wytycznych – stanowiska powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej oraz prawidłowe wymiary. Typowe stanowisko ma wymiary: szerokość 3,6m i długość 4,5m.

Od nowych przepisów nie ma odstępstw, a sama zmiana budziła spore kontrowersje, szczególnie w miastach o zabytkowej zabudowie. Niebieska barwa ma na celu wskazanie w sposób jednoznaczny, że takie stanowisko postojowe jest przeznaczone wyłącznie dla osoby posiadającej kartę parkingową.

 

Na drogach będących własnością miasta, niebieskie miejsca postojowe zaczęły pojawiać się od początku maja. Część stanowisk zmieni swoją lokalizację. Niektóre stanowiska zostaną usunięte z uwagi na ich nieprawidłowe wymiary, których nie można zmienić. Miejsca, które wymagają prac brukarskich, zostaną tymczasowo zlikwidowane poprzez zasłonięcie znaku.

 

Prosimy mieszkańców miasta o współpracę przy udostępnianiu miejsc pod niebieskie malowanie, również tych sąsiadujących z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie kompletnego oznakowania zajmuje około 8 godzin.

 

Jednocześnie przypominamy, że na drogach miejskich wszystkie stanowiska postojowe są ogólnodostępne. Żadne nie jest przyporządkowane do konkretnej osoby czy samochodu.

 

fot. Piotr Kędzierski