Program SMOG STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił program dotacyjny pn. SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

Jest to kontynuacja programu pilotażowego realizowanego w 2016 r. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 r. Będzie je  można składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

 

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html lub pod numerami telefonu Funduszu: 32 60 32 251, 32 60 32 222, 32 60 32 264, 32 60 32 259, 32 60 32 244, 32 60 32 221.