W związku z trwającym naborem wniosków do konkursu Fundusz Inicjatyw Lokalnych – Śląskie Lokalnie 2017, zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 15 maja o godzinie 16.00 w sali 129A w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Podczas spotkania zostanie omówiona tegoroczna edycja konkursu, w ramach którego młode organizacje oraz grupy nieformalne będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizację działań z zakresu działalności pożytku publicznego.

 

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli skupionych zarówno w grupach nieformalnych jak i samopomocowych oraz organizacji pozarządowych w działania nastawione na rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa śląskiego. Udział w konkursie mogą brać młode organizacje pozarządowe, tj. takie, które zostały wpisane do odpowiedniego rejestru lub ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i posiadające roczny budżet nieprzekraczający 25 tys. zł oraz grupy nieformalne, tj. nie mniej jak 3 osoby dążące do zrealizowania określonego celu.

 

W ramach FIO – Śląskie Lokalnie 2017, wnioskodawcy będą mogli otrzymać dotacje od 1500 do 5000 zł na realizację zamierzonych działań.

 

Zapraszamy wszystkie młode organizacje jak i grupy nieformalne do uczestnictwa w spotkaniu i aplikowania o środki w ramach konkursu.