Nabór wniosków o przyznanie dotacji

Prezydent miasta ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2017 rok. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 230 tys. zł.

Wnioski można składać do 26 maja w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020A.

 

O dotację może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie miasta prowadzi działalność sportową w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie, tenis stołowy i judo.