11 majaa 2017

Dofinansowanie inicjatyw społecznych wspierających młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy.

Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom przejścia z poziomu edukacji do zatrudnienia poprzez dofinansowanie wartościowych projektów społecznych.

Projekt zakłada wsparcie 30 pomysłów (mikroinwestycji), które koncentrować się będą wokół nowych lub ulepszonych usług, produktów, modeli relacji, sposobów wiązania różnych obszarów związanych z przejściem z edukacji do zatrudnienia. Dofinansowane projekty dzięki współpracy z organizatorem będą miały szansę zyskać potencjał zmiany w skali całego kraju.

Pomysły na projekty można zgłaszać w ramach 5 ścieżek:
– Przedsiębiorczość społeczna;
– Rzemiosło;
– Ekonomia współdzielenia;
– Odnawialne źródła energii;
– Inne.

Kto może aplikować
Osoby prywatne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty i instytucje publiczne i in.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie projektów wynosi średnio 35 000 zł. Na pomysłodawców czeka też wsparcie inkubacyjne.

Termin składania wniosków: 25 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na str. www  http://www.transferhub.pl/#aktualnosci