Do 26 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stażowego Ministerstwa Rozwoju pn. Płatny staż – Mój rozwój!. Konkurs jest skierowany do studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, realizowanych zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia, którzy interesują się Funduszami Europejskimi i nie boją się nowych wyzwań. Nagrodą w Konkursie jest płatny staż w wysokości 2 000 zł brutto miesięcznie przez okres do 3 miesięcy.

Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik Konkursu(np. koszt dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną, koszty przygotowania projektu na konkurs). Udział w Konkursie nie gwarantuje otrzymania nagrody i jest dobrowolny

 

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju na staż poszukiwani są studenci:

  • dyspozycyjni;
  • nastawieni na rozwój zawodowy;
  • łatwo nawiązujący kontakty;
  • zaangażowani w wykonywaną pracę.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/platny-staz-moj-rozwoj/

Regulamin: https://www.mr.gov.pl/media/37227/Regulamin_Moj_Rozwoj.pdf