Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wydłużył przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów ekonomii społecznej, które są zainteresowane udziałem w Targach Ekonomii Społecznej. Termin został przedłużony do 17 maja 2017 r.

Targi Ekonomii Społecznej odbędą się 20 czerwca, w godzinach od 9:00 do 19:00 na Rynku w Katowicach. Zgłoszenia podmiotów należy przesyłać mailowo, na adres alegosz@rops-katowice.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w Targach jest bezpłatny. Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do modyfikowania listy wystawców.

Więcej informacji na temat Targów pod numerem telefonu (32) 730 68 87 lub (32) 730 68 83. Zapraszamy wszystkie jastrzębskie organizacje do promowania siebie, swoich produktów oraz usług w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej w Katowicach.