Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje 23 maja 2017 roku (wtorek) w Parku Przemysłowo-Technologicznym „Revita Park” w Katowicach, przy ul. Żelaznej 17d (budynek C – wejście główne) seminarium pt. „Kreowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej”.

Spotkanie będzie koncentrowało się wokół tematyki ekonomii społecznej i partnerstw lokalnych, a także społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Jest ono skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego, w tym przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych, a także instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej.

 

Pierwszy moduł spotkania, zatytułowany Ekonomia społeczna i partnerstwa lokalne szansą na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie obejmował tematykę partnerstw lokalnych, z omówieniem praktycznych przykładów w tym zakresie, jak i współpracy finansowej i pozafinansowej podmiotów ekonomii społecznej z samorządem lokalnym. Podczas drugiego modułu tematycznego zostanie przybliżona problematyka społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w tym uregulowań prawnych i korzyści w zakresie stosowania klauzul społecznych.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz ramowy program seminarium są dostępne pod adresem: http://es.rops-katowice.pl/rekrutacja-na-seminarium-pt-kreowanie-srodowiska-przyjaznego-ekonomii-spolecznej/

 

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja trwa do 19 maja br.