Młodzi Ślązacy gotowi do pracy! – program aktywizacji osób do 29. roku życia na śląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.04.2018

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób  bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku od 18 do 29 roku życia, w tym niepełnosprawnych, z grupy NEET, zamieszkujących województwo śląskie.

Rodzaje wsparcia w projekcie:
Nieoznaczone szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych – 29 osób
Nieoznaczone szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności – 29 osób
Nieoznaczone szkolenia/kursy IT – 10 osób

Planowane efekty projektu:
1. zdefiniowanie celu zawodowego przez wszystkich uczestników projektu,
2. przygotowanie do wejścia na rynek pracy i rozwiązanie problemu zawodowego wszystkich uczestników projektu,
3. nabycie przez wszystkich uczestników projektu umiejętności poszukiwania zatrudnienia i uzyskanie wysokiej jakości ofert pracy,
4. umożliwienie wszystkim uczestnikom projektu podniesienia/nabycia kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych odpowiadających ich predyspozycjom i potrzebom lokalnych pracodawców,
5. umożliwienie 28 uczestnikom nabycia umiejętności praktycznych w efekcie odbycia stażu,
6. zrealizowanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Więcej informacji: http://www.atcgrupa.pl/projekty-unijne/slaskie/mlodzi-slazacy-gotowi-do-pracy/