Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło zmiany w Programie „Sport Wszystkich Dzieci” w zakresie rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

W ramach nich wprowadzone zostały nowe zasady i warunki udzielania dofinansowania, w szczególności dotyczą one kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zgłaszanych propozycji. Przedłużony został także termin II naboru wniosków do Projektu „Lokalny Animator Sportu” – można je składać jeszcze do 19 maja br., natomiast rozpatrzenie ich nastąpi nie później jak do 25 maja br. Pełną listę zmian można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki pod adresem: http://e-dziennik.msport.gov.pl/api/DUM_MSiT/2017/38/journal/1489