Ulica Mazowiecka w przebudowie

Ruszyła przebudowa ul. Mazowieckiej. Drogowcy przystąpili do pierwszego etapu prac, które prowadzone są na odcinku od ul. Podhalańskiej do skrzyżowania z ul. Pomorską w rejonie wjazdu do garaży.

Dla kierowców przygotowano objazd, który odbywa się ulicami: Łowicką, Arki Bożka i Podhalańską, a na ul. Pomorskiej został wprowadzony ruch dwukierunkowy. Zamknięcie odcinka ulicy Mazowieckiej wymagało także zmiany trasy linii komunikacji miejskiej i wyłączenia z użytkowania przystanku „Małopolska”. Autobusy linii 106, 121, 123, 124 i 128 kursują objazdem ulicą Podhalańską.

W drugim etapie prace obejmą przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Pomorską do wjazdu na parking przy budynku banku. Podczas robót odcinek ten będzie wyłączony z ruchu, a objazd będzie odbywał się ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

W trzecim etapie przebudowa ulicy będzie prowadzona na odcinku od wjazdu na parking przy budynku banku do skrzyżowania z ul. Łowicką. Trasa objazdu poprowadzona będzie ulicami: Łowicką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

W czwartym etapie przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Łowicką wraz ze skrzyżowaniem w kierunku al. Piłsudskiego. Objazd poprowadzony będzie ulicami: Śląską, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską.

mazowiecka (2) mazowiecka (1)

fot. Maciej Gucik