Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego

Miasto Jastrzębie-Zdrój realizuje projekt partnerski pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES), wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – liderem projektu oraz Miastem Żory i powiatem wodzisławskim.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin zakończenia projektu to 31 lipca 2018 r.


 

W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES), który swoją ofertę kieruje do:

▪ podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej itp.),

▪ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

▪ pracowników jednostek sektora finansów publicznych,

▪ partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego,

▪ przedsiębiorstw społecznych,

▪ osób indywidualnych, zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sferze ekonomii społecznej.

Usługi oferowane w ramach OWES, m.in. szkolenia oraz doradztwo, w tym specjalistyczne z zakresu prawa, księgowości i marketingu są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa bieżącego mogą umówić się na spotkanie z doradcą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES) w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowa 12 a, tel. 32 4719555, mail: cop@um.jastrzebie.pl.

Informacji na temat oferowanego wsparcia w ramach projektu udziela również specjalista ds. ekonomii społecznej, tel. 32 47 85 151.

 

W ramach projektu OWES można się starać o dofinansowanie stworzenia miejsca pracy w istniejących lub nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

 

Nabór ma charakter dwuetapowy:

 

I etap – nabór osób i podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie utworzenia i/lub funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego;

II etap – nabór biznesplanów (tylko wśród osób i podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie) i możliwość uzyskania jednorazowej dotacji do wysokości 20 000 zł na jedno tworzone miejsce pracy oraz wsparcia pomostowego (tylko w przypadku nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych).

 

Szczegółowe informacje, Regulamin OWES Subregionu Zachodniego oraz inne dokumenty dostępne na stronie Lidera projektu – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pod linkiem: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nabor-OWES-2017

Kontakt z biurem OWES w Rybnik w sprawie naboru:

tel.: 32 739 55 12 w. 105

mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl

 

 

Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES) jest realizowany w ramach partnerstwa przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miasto Żory i Powiat Wodzisławski.

 

logo_unia