Trwa nabór wniosków w ramach programu Pajacyk. W terminie do 10 lipca można nadsyłać wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (w przypadku dużej ilości wniosków o kolejności zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego). O pomoc mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Od tego roku wnioski o dofinansowanie można składać poprzez stronę: http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia lub pobrać formularz i wysłać zwykłą pocztą na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń. Równocześnie został wprowadzony nowy formularz zgłoszeniowy, tym samym wnioski zgłoszone na starym wzorze nie będą rozpatrywane. Więcej informacji nt. programu oraz wniosków udziela Magdalena Szymczak pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl.

Lista placówek zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie zostanie opublikowana 1 września 2017 roku.