Został ogłoszony „Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej”. O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, fundacje, a wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 1 czerwca 2017 r.

Decyzja_nr_25_Ministra_Sportu_i_Turystyki_-_Program_Ponadlokalny