Samorządowcy spotkali się w Jastrzębiu-Zdroju

Na zaproszenie prezydenta miasta Anny Hetman 19 maja w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Uczestniczyło w niej 71 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 132 gminy i powiaty członkowskie Związku.

Podczas sesji debatowano na temat zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, polegających m.in. na ograniczeniu liczby kadencji osób pełniących w samorządach funkcje wykonawcze z wyboru. W przekonaniu zgromadzonych delegatów takie rozwiązanie jest niezgodne z Konstytucją RP i zawiera szereg poważnych wad, które zaszkodzą samorządności lokalnej w Polsce, a w konsekwencji doprowadzą do jej osłabienia. W dyskusji podkreślono też znaczenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób pełniących w samorządach funkcje wykonawcze z wyboru, które ze względu na skomplikowane uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządów lokalnych nabywa się z czasem.

 

Debatowano także nad koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji, która jest wielką bolączką w woj. śląskim. Stwierdzono, że podejmowane do tej pory działania nie są wystarczająco skuteczne w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Obecna sytuacja wymaga radykalnych działań, które w oparciu o aktualny stan prawny nie są możliwe. Uzgodniono, że niezbędne w tej sytuacji jest przyjęcie na poziomie krajowym rozwiązań systemowych, które wprowadzą zakaz sprzedaży określonych rodzajów szkodliwych paliw oraz określą odpowiednią jakość kotłów. Zgromadzeni delegaci podkreślili w przyjętym stanowisku, że bardzo istotne jest zwiększenie zakresu przedmiotowego oraz puli środków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji, które polegają na modernizacji lub zmianie systemów ogrzewania. Wprowadzone rozwiązania systemowe powinny stanowić element kompleksowego, narodowego programu zwalczania zjawiska tzw. niskiej emisji.

Zgromadzenie Ogólne Związku w trakcie XLII sesji przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących – istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego – kwestiach:

  • w/s wprowadzanych i planowanych zmian w ustroju samorządu terytorialnego;
  • w/s przyjęcia Karty Samorządności;
  • w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji;
  • w/s projektu ustawy Prawo wodne.

 

DSC_1040 DSC_1030

Fot. archiwum ŚZGiP