Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Cel konkursu

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

Cele szczegółowe

  1. zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dla 2000 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;
  2. wzrost kwalifikacji zawodowych 1600 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;
  3. zatrudnienie lub samozatrudnienie 800 osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi programu;

w każdym okresie finansowania.

Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie (w okresie od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku) wynosi 10.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017 r., środków finansowych na realizację programu.

 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/4161,Ogloszenie-z-dnia-28-kwietnia-2017-r-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-ABS.html