Budżet obywatelski na 2018 rok

Jastrzębianie decydują na co rozdysponować 1,5 mln zł budżetu obywatelskiego na 2018 r. W przypadku tych osiedli i sołectw, gdzie zadania przekraczają kwotę przeznaczoną do dyspozycji jednostki, w czerwcu na zebraniach otwartych z mieszkańcami odbędą się głosowania.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, które zostały zweryfikowane pozytywnie

– osiedle Staszica Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul. Wrocławskiej – 60 550 zł

– sołectwo Skrzeczkowice – Odtworzenie rowu przydrożnego ul. Kwiatowa – 49 501 zł

– sołectwo Borynia – Budowa oświetlenia ul. Zamkowej – 82 245 zł

– osiedle Bogoczowiec – Likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU – 37 749 zł

– sołectwo Szeroka – Remont chodnika ul. Fredry – 16 800 zł, plac zabaw przy PP Nr 13- 46 152, remont chodnika asfaltowego ul. Norwida – 33 280 zł

– osiedle Pionierów – Wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP Nr 6 – 85 269 zł

– osiedle Zdrój – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa – 89 000 zł

– osiedle Zofiówka – Remont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul. Ruchu Oporu 56-48 – 43000 zł, remont chodnika ul. Wodeckiego – 6000 zł

– osiedle Chrobrego – V etap modernizacji chodnika prowadzącego od ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny – 55 556 zł

– osiedle Przyjaźń – Wykonanie ogródka rekreacyjnego – 66 209 zł

– osiedle 1000-lecia – Wymiana ławek w „mini parku” szczyt bloku nr 1 – 12 000 zł, Oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu 31 429 zł

– osiedle Tuwima – Remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej – 33 475 zł

– osiedle Złote Łany – Nie złożono wniosku

 

Jednostki, w których konieczne jest zwołanie zebrań otwartych z mieszkańcami i przeprowadzenie głosowania, ponieważ zaproponowane zadania przekraczają kwotę przyznaną do dyspozycji sołectwa lub osiedla

– sołectwo Bzie – Remont/modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka, remont chodnika pryz ul. Niepodległości, uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Niepodległości, wykonanie oświetlenia na całej ul. Zameckiej, oświetlenie ul. Libowiec

– osiedle Barbary – Interaktywny plac zabaw, projekt i wykonanie oświetlenia ul. Granicznej, Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP Nr 15, budowa oświetlenia – projekt i wykonanie ul. Turystyczna działka 107/30

– sołectwo Ruptawa-Cisówka – Defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń, utwardzenie drogi, odnogi ul. J. Matejki, oświetlenie ul. Piotra Skargi – Kępa, Piotra Skargi – ul. Brzeziny i skrzyżowanie Piotra Skargi przy posesji 12A, rozbudowa sieci oświetleniowej

– osiedle Morcinka – Zielony wypoczynek – dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP Nr 13 i boiska MOSiR przy ul. Katowickiej, zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP Nr 13

– osiedle Arki Bożka – Montaż piłkochwytów na nowym boisku wielofunkcyjnym SP Nr 10, Siłownia na wolnym powietrzu – projekt z wykonaniem

– osiedle Gwarków – Monitoring miejski, renowacja i doposażenie siłowni szkolnej ZSH, mały amfiteatr, doposażenie placu zabaw w Jarze Południowym, plac zabaw dla uczniów SP Nr 9, zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów

– sołectwo Moszczenica – Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do posesji 44, 46, 46A, 40A, 38A, 36, 40, oświetlenie ul. Kościelnej projekt i wykonanie, remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szotkowicka 3b do numeru 1H

– osiedle Jastrzębie Górne i Dolne – Wykonanie nakładki asfaltowej ul. ks. Jana Twardowskiego, remont drogi gruntowej ul. Okopowa, budowa oświetlenia ul. Reymonta 67A-67H – projekt z wykonaniem, budowa oświetlenia ul. Strażackie

Terminy zebrań z mieszkańcami osiedli i sołectw, w których nastąpi głosowanie odnośnie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Jednostka pomocnicza Termin
Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne 07.06.2017r. godz.17.00 SP Nr 1
Sołectwo Ruptawa 08.06.2017r. godz.17.00 SP Nr 17
Sołectwo Bzie 12.06.2017r. godz.17.00 OSP Bzie
Osiedle Arki Bożka 13.06.2017r. godz. 17.00 SP Nr 10
Osiedle Morcinka 19.06.2017r. godz.17.00 Gimnazjum Nr 8
Sołectwo Moszczenica 20.06.2017r. godz.17.00 SP Nr 16
Osiedle Barbary 22.06.2017r. godz.17.00 SP Nr 12
Osiedle Gwarków 27.06.2017r. godz.17.00 SP Nr 9