Zarząd Województwa Śląskiego ogłoszona konkurs ofert na zadanie publiczne  w dziedzinie kultury fizycznej.

  • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury fizyczne organizacje pozarządowe; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  • Celem konkursu jest wsparcie zadania publicznego poprzez rozwój relacji społecznych oraz kreowanie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej w dziedzinie kultury fizycznej.
  • Termin składania ofert upływa 13.06.2017 roku  godz. 14.00 .

 

Więcej informacji: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=824&id_menu=645