Trening systemu alarmowania i ostrzegania

Od 6 do 8 czerwca (termin zapasowy 9 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/1. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Pomimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

 

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty -oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.