Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i przesłać na adres: Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 13.06.2017 r.

Więcej na:  http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=825&id_menu=645