Konsultacje w mobilnym punkcie

Mobilny Punkt Informacyjny będzie dostępny w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A, 28 czerwca w godzinach: 12.00-15.00.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.


 

 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34;

tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32

lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
logo_EU2