19 czerwca  w siedzibie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ulicy Bogucickiej 5 odbędzie się konferencja pt. „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej”.

W trakcie spotkania planowane są wystąpienia ekspertów i praktyków, a także warsztaty o następującej tematyce:

  • budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznego,
  • podmioty ekonomii społecznej jako partner dla biznesu,
  • podmioty ekonomii społecznej jako partner dla samorządu

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, a następnie jego wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i dostarczenie do siedziby ROPS. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 5 do 13 czerwca lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, przy czym organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestnika.

Konferencja „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” jest organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Otwiera ona Tydzień Ekonomii Społecznej w regionie, zaplanowany na 19-23 czerwca 2017 r. Wydarzenie jest współfinansowane w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-83 lub 32-730-68-87.

Więcej informacji: https://es.rops-katowice.pl/tydzien-es-rekrutacja-uczestnikow-konferencji-pt-narzedzia-i-instrumenty-budowania-wizerunku-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-przestrzeni-publicznej/