Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Od 12 do 20 czerwca Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi 20 000 zł.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcami klienta.

Szczegółowe informacje – PUP, pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35.